Rusakutt

Nettside

 

Telefon

53 03 27 79

E-post

 

Adresse

Solheimsgaten 9

 

Akuttpost Bergen legevakt er eit samarbeid mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Posten vår ligg ved Bergen legevakt, men høyrer formelt til Mottaksklinikken? ved Haukeland universitetssjukehus.

Akuttposten ivaretar akuttmedisinsk undersøking og skal sikre akutt avrusing og kortare avgiftingsforløp for pasientar med eit rusproblem. Liggjetida er maksimalt 48 timar, men dei fleste pasientar vil bli utskrivne før det er gått 24 timar.