Senter for jobbmestring

Nettside

www.nav.no

Telefon

958 88 392

Adresse

 

 

Dette er et tilbod til deg med angst og/eller depresjon, og som vil ha hjelp til å handtere det i ein jobbsamanheng. Du kan kontakte Senter for Jobbmeistring direkte for ei vurderingssamtale, eller du kan bli tilvist frå ditt lokale NAV-kontor eller fastlege.