Slumstasjonen i Bergen

Telefon

55 62 75 10

Adresse

Hans Haugesgate 1

 

På slumstasjonen i Bergen har vi som målsetting å vise omsorg for hele mennesket. Vi kan hjelpe deg med mat og klær, men også med samtaler, råd og veiledning. Vi ønsker å tilby suppe, såpe og frelse. Suppen møter de fysiske behovene, såpen fokuserer på menneskets verdighet og frelsen handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.