Psykiatrisk legevakt

Telefon

55 56 87 00

E-post

 

Adresse

Vestre Strømkai 19

 

Psykiatrisk legevakt tar i mot pasienter med henvisning fra primærlege eller psykolog. Dette gjelder alle typer psykiatriske tilstander og problemer der det er behov for snarlig vurdering og hjelp, akutte krisesituasjoner og forverring av langvarige lidelser. Tilbudet gjelder ikke rusproblematikk.