Facebook

Facebook Page

Telefon

94 52 56 05

 

Fritid med Bistand (FmB) er ett by- omfattende tiltak som er ment som en satsing på R` en i LAR. Tiltaket er vedtaksbasert etter lov om kommunal helse- og omsorgstjenester som må søkes inn fra NAV sosialtjeneste. Målet med FmB er å lose rusavhengige inn i ordinære fritidsorganisasjoner, aktiviteter og trening. Tiltaket er ment for dem som har god rusmestring og behov for en rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet/ fritidsaktivitet, inkludering og oppretting av nye nettverk.

Vi tilbyr:

  • Ulike aktiviteter på LAR sentrene i Fyllingsdalen, Laksevåg og Bergenhus en gang i uken
  • Egen treningsgruppe hver tirsdag kl. 12.00 (Nr.1 Fitness i Fyllingsdalen)
  • Egen turgruppe hver onsdag kl. 10.00 (Oppmøte ved gangbroen på Gyllenpris)
  • Egen pool med treningskontakter
  • Individuell oppfølgning