Trappen Motiveringssenter

Telefon

55 90 20 92 - Mob. 95 23 23 39

Adresse

Strandgaten 197

 

Trappen Motiveringssenter er et tilbud for tidligere rusavhengige og rusavhengige i en rehabliteringsfase som ønsker å gjøre noe med livet sitt. Trappen tilbyr fysisk trening og arbeidstrning, og har unik mulighet til å lage individuelt tilapssede tiltak og aktiviteter tilpasset elevenes ønsker og behov.