Kirkens Bymisjon, arbeidsplasser i skjermet virksomhet

Telefon

46 98 12 20

E-post

 

Adresse

Domkirkeplass 2b

 

www.myldrerommet.blogspot.comDette tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidspraksis med oppfølgning til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg, eller fungere i et ordinært arbeid.

På APS sin nettside finner du mobilnummer og e-post til de ansatte.