Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen

Telefon

55 96 01 55

Adresse

Kalfarveien 84 B

 

Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Kalfarhuset oppfølgingssenter er et rusfritt tilbud.